Autorizaţie de construcţie

Executam proiecte de modificări interioare in vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie. Oferim consultanta gratuita pentru obţinerea avizelor necesare.

slide1
slide2
slide3
slide4
Pret Proiect Casa incepand de la 6 euro pe mp!!!
Pret Proiect Hala Industriala
Pret Autorizatie Modificari Interioare de la 350 euro!!!
Pret Autorizatie Constructie de la 9 euro pe mp!!!

Autorizaţie de Construire

Primul pas pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este obţinerea certificatului de urbanism (CU). Pentru obţinerea certificatului de urbanism sunt necesare următoarele acte: cerere tip, plan cadastral 1:500 şi 1:2000, copie după contractul de vânzare cumpărare, plata unei chitanţe după caz la poştă casieria primăriei sau la cec, schiţa apartamentului.

Preţul pachetului de servicii care include: proiectarea, avizare, autorizare şi calculul necesarului de materiale, se discută la începutul proiectului. Preţul poate să fluctueze pentru o casă de la 12euro/mp până la 20euro/mp funcţie de mărimea şi complexitatea casei dumneavoastră.

Până la definitivarea soluţiei arhitecturale alese de dumneavoastră firma noastră începe obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism (CU) necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie.

Următorul pas este repartizarea unui arhitect din cadrul firmei noastre către dumneavoastră. Cu el urmând a discuta cea mai bună soluţie arhitecturală {personalizata} care să se potrivească cerinţelor dumneavoastră ata din punct de vedere estetic şi financiar.

După obţinerea tuturor avizelor şi definitivarea dosarului cu proiectul de arhitectură, proiectul de rezistenţă şi proiectul de instalaţii sanitare se trece la întocmirea dosarului pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. La acest dosar fiind necesar obţinerea de la dumneavoastră a unor acte şi adeverinţe ce fac dovada proprietăţii, platii impozitelor şi o dovadă notarială din care să reiasă că terenul, casă, construcţia nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoreşti. După plată taxei pentru autorizaţia de construcţie dosarul va fi depus la primărie.

După obţinerea autorizaţiei de construcţie veţi fi contactat de reprezentantul nostru pentru a vă înmânată Autorizaţia De Construcţie şi toate actele aferente acesteia cât şi continuul nostru suport în cazul unor situaţii extraordinare ce pot apărea de-a lungul execuţiei construcţiei propriu zise.

Tot odată vă putem oferim şi planuri de rezistenţă detaliate dar acestea sunt taxate în plus deoarece nu fac obiectul autorizaţiei de construcţie iar acestea sunt recomandate numai în cazul construcţiilor complexe sau dacă constructorul dumneavoastră vă sfătuieşte să le obţineţi.